Menu

Gedragsregels en aannamebeleid

Gouden gedragsregels voor leden van Duikgroep 84

 • Respecteer een ieder
 • Religie
 • Geaardheid
 • Gezondheid
 • Afkomst
 • Manier van leren
 • Benader de ander zoals je zelf ook benaderd wil worden
 • Wees vriendelijk
 • Wees eerlijk en open
 • Wees hulpvaardig
 • Kijk om je heen en steek een handje uit wanneer nodig
 • Wees betrokken
 • Houd je aan de afgesproken tijden
 • Draag zorg voor een gepaste omgang met elkaar en in het bijzonder met minderjarigen
 • Handel veilig
 • Houd je aan regels en afspraken
 • Let op de hygiëne
 • Douchen voordat je het zwembad in gaat
 • Draag bij voorkeur slippers

Gedragscode voor bestuursleden, trainers en vrijwilligers

 • Zorgen voor een omgeving en een sfeer waarin de leden zich veilig voelen en waarin de
  persoonlijke waardigheid van de leden gerespecteerd wordt
 • Dringen niet verder in het privéleven van leden dan nodig is in het kader van de
  sportbeoefening
 • Onthouden zich van elke vorm van machtsmisbruik (waaronder seksuele intimidatie)
 • Onthouden zich van discriminerende uitlatingen
 • Onthouden zich van seksuele handelingen en relaties met leden onder de 18 jaar.
 • Stellen alles in het werk om de leden te beschermen tegen machtsmisbruik en seksuele
  intimidatie
 • Respecteren de kleedkamers als privéruimte voor de leden van het andere geslacht
 • Spreken leden en elkaar aan als de gedragsregels worden overtreden
 • Geven de leden uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen en
  aanvaarden geen financiële beloning of geschenken van de leden
 • Handelen in de geest van deze gedragscode als zich situaties voordoen waarin de
  gedragscode niet (direct) voorziet

Aannamebeleid voor vrijwilligers

Duikgroep 84 hanteert een simpel maar doeltreffend aannamebeleid voor vrijwilligers. Een
vrijwilliger is namelijk reeds lid of ouder/verzorger van jeugdlid en hierdoor als zodanig al een
bekende binnen de vereniging.

Via een informeel gesprek vanuit het bestuur met leden die in aanmerking komen voor een
belangrijke vrijwilligerstaak binnen onze vereniging toetsen wij zijn of haar professie en
geschiktheid.Het aanvragen van/check op VOG wanneer het vrijwilligerswerk met kinderen en
financiën betreft, maakt deel uit van deze selectieprocedure
Meldpunt seksuele intimidatie en vertrouwenscontactpersoon
NOC*NSF heeft een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar
nodig hulp te kunnen bieden. Hiertoe behoort onder andere het Vertrouwenspunt Sport (0900-
2025590) dat altijd bereikbaar is. Hier kun je terecht voor eerste opvang, vragen en advies
aangaande seksuele intimidatie in de sport.
Binnen de NOB is een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. het eerste aanspreekpunt bij (dreigende)
incidenten. De Vertrouwenscontactpersoon verwijst door naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of
andere ondersteunende instanties als dit gewenst is.